Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko

“Jaką kwotę płacenia alimentów wobec dziecka może zasądzić sąd? Mamy syna który ma orzeczenie o nie niepełnosprawności choć dziecko rozwija się dobrze potrzebuje tylko (. Joanna Kowalska chce uzyskać alimenty na dziecko od byłego męża. Polecamy zapoznać się z opinią prawną dotyczącą ustalania wysokości alimentów: Od czego zależy wysokość alimentów? Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko? Dziecko przebywało u nas czy z nami bardzo często i chyba dawaliśmy za dużo narty wczasy za granicą itp itd Matka dziecka dobrze zarabia żyje w konkubinacie ma służbowe mieszkanie “0”opłat. I ich wysokość planować stosownie do posiadanych możliwości z uwzględnieniem wspomnianego obowiązku. Dlatego zdarza się, iż w dwóch różnych sprawach dzieci w tym samym wieku mają prawo do alimentów w różnej wysokości. 135 §1 kro, zakres świadczeń alimentacyjnych zależy bowiem od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Z drugiej strony sąd ustalając wysokość alimentów musi również brać pod uwagę możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego do płacenia alimentów rodzica. Wnioskujący rodzic musi określić oczekiwaną przez siebie wysokość alimentów, ale nie wziętą z sufitu. Pisząc w dużym skrócie: wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od możliwości zarobkowych rodzica. Jeżeli partner zobowiązany do płacenia alimentów nie ma żadnych dochodów, Sąd sprawdza, czy jest on w stanie podjąć pracę. W dużej mierze wysokość alimentów zależy od uzasadnionych potrzeb dziecka. Za usprawiedliwione potrzeby dziecka należy uznać rzeczywiste wydatki, jakie są ponoszone na dziecko (koszty wyżywienia, ubrań, kosmetyków, rozrywki, leków. Na wysokość wpływają przede wszystkim potrzeby uprawnionego i to jest zalezne między innymi od wieku dziecka. “Od jakich czynników zależy wysokość alimentów, do których wypłaty może zostać zobowiązany ojciec (. Pytanie o to, jak wysokich alimentów na dziecko – jakiej sumy, można żądać od rodzica, zadaje sobie każdy występujący do sądu z tym roszczeniem. Poza stałą kwotą alimentów Sąd może nakazać ponoszenie konkretnych wydatków (np. Orzekając o wysokości zasądzonych alimentów sąd uwzględnia także osobiste starania o utrzymanie i wychowanie dziecka. Niestety i my dostaliśmy na gwiazdkę pozew o podwyzszenie alimentów na dziecko męża chociaz z dzieckiem i byłą mieliśmy doskonałe układy. Tu więcej informacji na temat zależności między wysokością alimentów a zarobkami ojca: [url=http://e-prawnik. Zupełnie się zgadzam z Zosią, nie wyobrażam sobie, by wydawać pieniądze z alimentów na siebie, tego jest nieraz za mało dla samego dziecka, chociazby gdy zachoruje i trzeba kupić leki. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy [KRO] zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Jeśli jednak sprawa trafi do sądu, to kluczową kwestią do rozpatrzenia będzie właśnie wysokość alimentów. Jaki złożyć wniosek o podwyżkę alimentów gdy ojciec dziecka nie ma stałej pracy? Jestem osoba bezrobotna jestem w trakcie rozwodu a zona zazadala alimentów w wysokosci po 500 zl miesiecznie na kazde z dzieci. Od czego więc właściwie zależy wysokość alimentów? Prawo mówi wprost: ten obowiązek ciąży na rodzicu do czasu, aż dziecko (nawet dorosłe) nie jest w stanie się samodzielnie utrzymać. Z obowiązku alimentacyjnego zwalnia również fakt, że dziecko celowo przedłuża okres niesamodzielności, czyli. Rodzic, pod którego opieką znajduje się dziecko dużą część swojego obowiązku alimentacyjnego realizuje również przez osobisty wkład w opiekę nad dzieckiem. I jeszcze jedna ważna zasada: dziecko ma prawo do życia w takich samych warunkach, w jakich żyją rodzice. Ale teraz potrafiła podać do sądu że mamy 2 samochody i dwa mieszkania chociaz wie ,że to ja mam a nie mąż -jestem z nim 3 lata po ślubie dziecko ma 11lat a są rozwiedzeni ponad 8 lat temu. Pomimo tych trudności interpretacyjnych to właśnie usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentów są jednym z dwóch głównych czynników, od których zależy wysokość alimentów. Kiedy rozwodzi się para mająca dzieci, Sąd określa wysokość alimentów, biorąc pod uwagę sytuację majątkową rodziny. Jeśli rodzic zażąda alimentów natychmiastowych w wyższej kwocie, wówczas sąd rozpatrzy tę sprawę na zasadach ogólnych, co oznacza przejście standardowej procedury. Gdy pełnoletnie dziecko nie może znaleźć pracy lub chce kontynuować naukę, rodzice dalej muszą na nie łożyć.