Już po szkoleniu obsługa reklamacji będzie opierała się na sprawdzonych technikach

Typy reklamacji i reakcja na reklamację. Przyjmowanie i obsługa zgłoszeń (selekcja, rozmowy rekrutacyjne, przygotowanie i przedstawienie oferty firmy), realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych, aktualizowanie danych. 1 Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni kalendarzowych od zakończenia szkolenia, w którym brał udział. Już po szkoleniu obsługa reklamacji będzie opierała się na sprawdzonych technikach. Jeżeli jesteś zainteresowana/y tym szkolenie w formie otwartej poinoformuj. VAT nie jest doliczany jeśli szkolenie finansowane jest co najmniej w 70% ze środków publicznych. Analiza historii reklamacji – raporty, dane do doskonalenia, analiza Pareto. Głównym celem warsztatów jest wypracowanie skutecznej strategii odpowiadania klientom, która skraca proces obsługi reklamacji oraz jest bezpieczna dla firmy i przyjazna dla klienta. Dobra obsługa komputera - praca na systemach. Szkolenie pozwala na uzyskanie pełnego obrazu, analizę strategiczną, przewartościowanie procedur i procesów reklamacyjnych. Prawne aspekty reklamacji w relacji sprzedawca – konsument, w oparciu o Ustawę o prawach konsumenta. Sytuacja reklamacji może utwierdzić go w przekonaniu, że ma do czynienia z wyjątkową firmą. Szkolenie spełniło moje oczekiwania w 200%. I mailowej obsługi Klienta wspieranie obszaru reklamacji i zwrotów dbałość o najwyższą jakość obsługi klientów zgodnie z wewnętrznymi. 6 W szczególnie uzasadnionych przypadkach czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 30 dni kalendarzowych. Efekty modułu: uczestnicy stworzą wzorce pisemnych odpowiedzi na reklamacje w dwóch wariantach: przyjęcia i odrzucenia reklamacji w taki sposób, aby chronić wizerunek firmy i zadbać o klienta. W konfrontacji z trudnym klientem pracownik działu reklamacji korzysta tylko z kanału głosowego. Analiza zgłoszonej reklamacji pod kątem zasadności, przyczyn i kosztów. Sytuacja reklamacji to sprawdzian kultury obsługi Klienta w firmie. Szkolenie adresowane osobom, które chcą poznać i pogłębić wiedzę na temat skutecznego reagowania i jednocześnie prowadzenia klienta. Szkolenie merytorycznie na bardzo wysokim poziomie, kompetentny i kontaktowy wykładowca. “Ciekawe szkolenie z wieloma przykładami oraz indywidualnym podejściem. Dlaczego warto się pochylić nad problemem reklamacji klientów - reklamacja, jako informacja zwrotna od klienta /rynku/ i prezent? W tej części szkolenia zostaną przedstawione techniki i modele postępowania w sytuacjach reklamacji i zastrzeżeń ze strony Kientów. Badania dowodzą, że Klient zadowolony z procesu obsługi w sytuacji reklamacji nie tylko nie zrezygnuje z naszych usług, ale i jego satysfakcja i wizerunek firmy w jego oczach mogą wzrosnąć. Prawne aspekty reklamacji w prawie gospodarczym. Analiza historyczna reklamacji i wyrobów niezgodnych. Wbrew powszechnemu przekonaniu wzrost liczby reklamacji może zwiększyć Twoje zyski. Celem szkolenia jest danie uczestnikom pewności siebie w kontaktach z klientami w sytuacjach reklamacji i negatywnych emocji klienta.